การกรอกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยในหลากหลายช่องทาง และเพื่อการเข้าร่วมโครงการรับยาทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จุฬาฯ แคร์ (Chula Care)
(link to download: https://bit.ly/2yzaKjV)

2) ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน จุฬาฯ แคร์
(link to คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน จุฬาฯ แคร์: https://bit.ly/2ULcIq5)

3) เพิ่มเติมข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ email หรือ ไลน์ เพื่อรับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ด้วยการกด link ในเมนู “สาระข่าวสาร” ‘’ข่าวประชาสัมพันธ์” แล้วกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN)
(link to update contact info.: http://www.chulalongkornhospital.go.th/drugdelivery)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Chula Care Call Center 02-256-4699