งานมหกรรมคุณภาพการป้องกันและการจัดการภาวะ Burnout Syndrome

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “จัดการอบรม Burnout Syndrome” โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม และการบรรยายพิเศษโดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์