มอบเงินบริจาค จากกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF & KASETPHAND RUN FOR CHARITY 2023 โดยมีประธานชมรมคุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และ บริษัทกลุ่มเกษตรภัณฑ์ โดยคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบ ณ ตึกอำนวยการ