ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 Our Nurses. Our Future. The economic power of care. จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ และเพื่อสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล อันเป็นต้นแบบผู้มีอุดมการณ์ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

กิจกรรมในครั้งนี้ พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมพิธีสักการะและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

จากนั้น ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลสากล โดยมี ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
และประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้มีพระคุณเนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย