กิจกรรมเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโลก หรือ World Thrombosis Day งานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้”

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง และซาโนฟี่ ประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมงานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้” VTE : Silent yet Preventable Threat เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาและป้องกัน ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

  • รู้จักภาวะลิ่มเลือดอุดตัน รู้เท่าทันภาวะเสี่ยง และอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้
  • ทำไมผู้ป่วยมะเร็งจึงต้องระวังภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
  • แนวทางการดูแลและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เทคนิคการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย