คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 4 ตอน ” คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง มี รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการเสวนา และ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าหน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์