เรื่องเล่าคุณภาพ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เรื่องเล่าคุณภาพ  และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานต่างๆที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210(370ที่นั่ง) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่หน่วยงานต่างๆได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาล และเพื่อต่อยอดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร จึงได้จัดงานวันเรื่องเล่าคุณภาพขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกได้นำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ อาทิ เรื่อง Care in my mind  จาก ภูมิสิริฯ 6A หอผ่าตัดศัลยกรรมเฉพาะทาง , เรื่อง Line up จาก ภปร 7 , เรื่อง High tech and Human Touch จาก หอผู้ป่วยภูมิสิริฯ 20 A2 , เรื่อง ครึ่งหนึ่งของชีวิต จาก ภูมิสิริฯ 9 B ทารกแรกเกิดวิกฤต เป็นต้น   โดยมีเรื่องเล่าคุณภาพที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2562