สมทบทุนภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
และสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจาก นางจิตรรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์ และนางสาวมณีรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์ จำนวน 900,000 บาท เพื่อสมทบทุนภาควิชาวิสัญญีวิทยา และสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล