บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวฉัตรจุฑามาส บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณบัลลังค์ ฉัตรจุฑามาศ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านความเสี่ยง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต