มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ (พรประภา) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) นำมูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินจำนวน 20,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อและสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มูลค่า 12,000,000 บาท , เครื่องตรวจหัวใจในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( Cardiac MRI) มูลค่า 5,000,000 บาท , อุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับงานระงับปวด มูลค่า 2,000,000 บาท และเตียงผ่าตัดเพื่อใช้ในการส่องกล้องตรวจระบบหายใจ มูลค่า 1,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต