จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นางทัศนีย์ ดลเฉลิมพรรค บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต