การพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตสู่จิตอาสาต้นแบบ

คลินิคผู้สูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตสู่จิตอาสาต้นแบบ โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ และนางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา มี พท.ป.วิพุธ สันติวาณิช และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์