โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตวายในภาวะวิกฤต ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครือข่าย Critical Care Nephrology  ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 (ห้อง 100 ที่นั่ง)

โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ ทางด้านโรคไตวายในภาวะวิกฤตเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการฟอกเลือด เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาลและสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐานสากล เป็นต้น