วันมหาธีราชเจ้า

นางสาววรมน เดชเมธาวีพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560  ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์