การเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

นำคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสดศรี วงษ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โดยมีการสุ่มเยี่ยมหน่วยงาน และติดตาม Case ที่สุ่มเยี่ยม ได้แก่  หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/รังสีวินิจฉัย /ห้องยาใหญ่ /OPD ภปร ชั้น 3/ IPD : Stork Unit อาคารภูมิสิริ ฯ ชั้น 18/ ICU : Stork Unit อาคารภูมิสิริ ฯ ชั้น 18/ OR NS อาคารภูมิสิริ ฯ ชั้น7 / ฝ่ายวิสัญญีวิทยา / Intervention อาคารภูมิสิริ ฯ ชั้น 7/ เวชศาสตร์ชันสูตร อาคารภูมิสิริ ฯ ชั้น 3 และ14 /รังสีวิทยา CT ,MRI อาคารภูมิสิริ ฯ ชั้น 2

คณะผู้เยี่ยมสำรวจ ประกอบด้วย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ และ อ.ผ่องพรรณ ธนา ผู้เยี่ยมสำรวจ