วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 9 “World Stroke Day 2017”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 9 World Stroke Day 2017  “โรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรอดไว ยิ่งห่างไกลจากอัมพาต” โดยมี ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร