พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย และเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อโลงศพและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งสิ้น 325 ท่าน จากนั้นจะนำร่างอาจารย์ใหญ่แยกฌาปนกิจตามวัดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 จำนวน 26 วัด ได้แก่ วัดคลองเตยใน วัดดวงแข วัดด่านสำโรง วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเทพลีลา วัดเทวสุนทร วัดบวรมงคลราชวรวิหาร วัดบางนานอก วัดบางบัว วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบึงทองหลาง วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดอภัยทายาราม วัดดิสหงษาราม วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร วัดราษฎร์บำรุง วัดลาดกระบัง วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เขตสะพานสูง วัดลาดปลาเค้า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดศรีเอี่ยม วัดพุทธสยาม วัดสุทธิวราราม และวัดโสมนัสวรวิหาร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนี้ จะทำพิธีลอยอังคารในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ช่วยให้การแพทย์ไทยพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะนอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตแพทย์ ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูง ซึ่งในแต่ละปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่มากกว่า 250 – 300 ท่าน โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ

ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาราชการ หรือบริจาคออนไลน์ www.redcross.or.th ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสร้างกุศล โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี กองทุนสภากาชาดไทยเพื่อการบริจาค เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 เพื่อสมทบ “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่” หมายเลขบัญชี 4300071 และบัญชี มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 045-2-02069-8 สอบถามโทร. 0 2256 4281, 0 2256 4628 และ 1664 ในวันและเวลาราชการ