บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก

บริษัท อีซุซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นพ.วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ และ พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก มูลค่า 170,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  โดยมี ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต