มอบอุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านดวงตา สำหรับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก

คุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์ และ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ มอบเครื่อง SenzE อุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านดวงตา สำหรับผู้ป่วยที่สื่อสารลำบาก ( Eye Controlled Communicate Assistive Device for Paralysis Patients ) ให้กับหอผู้ป่วย ICU ชั้น 5 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร หัวหน้าหน่วยเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ พ.ต.ต. นพ. ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี วิสัญญีแพทย์ หน่วยเวชบำบัดวิกฤต ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบ  เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอผู้ป่วย ICU ชั้น 5 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์