ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด.ช. ธนวิน  ธนพรธวัล อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา ด้วยการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาแสดงความสามารถทางเครื่องดนตรี “ กู่เจิง ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตใจ ให้ความสุขกับผู้ป่วย และญาติ ได้ผ่อนคลายในระหว่างรอรับบริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 12-29 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้นล่าง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้มาร่วมกิจกรรมการกุศลภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้ รายได้สนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งหมด ด.ช. ธนวิน  ธนพรธวัล และครอบครัว จะมอบให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โอกาสนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ขอ “ขอบคุณ”  ด.ช. ธนวิน  ธนพรธวัล และครอบครัว ในการปฏิบัติตนดังกล่าว ที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม และมีเจตนาจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก อันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

error: Content is protected !!