กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแบบครบวงจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้หัวข้อ เบาหวาน..รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน… ภายในงานมีการตรวจระดับน้ำตาล ประเมินความเสี่ยง แนะนำโภชนาการ และการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และศาตราธิคุณ นพ.สมพงษ์สุวรรณวลัยกร กล่าวถึงความสำคัญของวันเบาหวานโลกและความสำคัญของการดูแลตนเอง และมี ดร.นพ.ไพโรจน์เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ผศ.(พิเศษ)พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ อาจารย์หน่วยต่อมไร้ท่อฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร ณ โถงกิจกรรม ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

สามารถ 📲รับชมการเสวนาออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE 🔴 ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ChulalongkornHospital/videos/646377994336195