คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

Out of hours Clinics

อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วย
เพื่อการรักษานอกเวลาทำการปกติ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันเปิดบริการงานร่วมกันระหว่างชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ สามารถใช้บริการในช่วงนอกเวลาราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น 

ภาระหน้าที่

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายและได้มาตรฐาน รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคณะแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคผิวหนัง, คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ปอด), คลินิกโรคหู คอ จมูก เป็นต้น 

การให้บริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

แบ่งหน่วยบริการตรวจรักษาคลินิกต่าง ๆ ดังนี้

  1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์
  2. การทำหัตถการ เช่น ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร อายุรกรรม ศัลยกรรม Colposcope Urodynamic ผ่าตัดทุกระบบ ฯลฯ
  3. ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น แลป เอกซเรย์ ฯลฯ 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการ ดังนี้

วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.30 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

คลินิกพิเศษนอกเวลา
อาคาร ภปร ชั้น 13

เบอร์โทรศัพท์ Call Center

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ติดต่อ : 02 256 5193

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. 
ติดต่อ : 02 256 5193

วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
ติดต่อ : 02 256 5193

*ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เว็บไซต์หน่วยงาน