การบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

การทำ CT Scan หรือ (Computer Tomography) คือ การตรวจสแกนร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาความผิดปกติในบริเวณที่เฉพาะเจาะจง เช่น ตรวจหามะเร็งช่องท้อง ตรวจสแกนสมอง เป็นต้น โดยใช้หลักการส่งรังสีเอกซ์จากหลอดเอกซเรย์ (X-ray tube) หมุนรอบผ่านอวัยวะนั้นๆ ไปยังหัววัดรังสี (Detector) ที่อยู่ตรงกันข้าม แล้วใช้ตัวตรวจจับปริมาณรังสีที่ผ่านตัวผู้ป่วยออกมา เพื่อตรวจวัดผลความหนาแน่นของอวัยวะส่วนที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นจึงแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อสร้างภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รวบรวมได้จะถูกวิเคราะห์เป็นภาพลักษณะตัดขวางที่ซอยเป็นแผ่นบางๆ ทำให้เห็นรายละเอียดด้านใน โครงสร้างของอวัยวะ และความผิดปกติต่างๆ ได้ชัดเจนกว่าภาพเอกซเรย์ทั่วไป โดยสามารถสร้างภาพ 3 มิติ หรือสร้างภาพในระนาบอื่นๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

  1. งดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ 6 ชั่วโมง
  2. หากผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ มีแนวโน้มจะเข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เวลามาทำนัด หรือก่อนการตรวจในทันที
  1. ผู้ป่วยต้องมีผลการทำงานของไต (Creatinine) ก่อนการตรวจไม่เกิน 3 เดือน
  2. ผู้ป่วยที่ตรวจช่องท้องส่วนบนและล่าง จะต้องดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของสารทึบรังสีเพื่อเคลือบลำไส้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ

 

วิธีการตรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ CT Scan ได้ที่

หน่วยงานธุรการบริการรังสีวิทยาวินิจฉัย

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 80201, 80202

หรือ กรณีนัดตรวจที่อาคารวัตบริบาล

โทรศัพท์ 02 256 4778

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของราชการ)

หรือ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 22.00 น.

วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.