รายได้เพื่อการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสั่งจอง ผ้าพันคอไหมซาติน ลายดอกราชพฤกษ์ (สีเหลือง) ภาพเขียนสีน้ำ ขนาด 1 x 1 เมตร จาก อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสีน้ำ

ราคาผืนละ 1,000 บาท รายได้ สมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง และสนับสนุนการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนใจสอบถามที่เพจ http://www.facebook.com/CUCancerIEC