นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการปฎิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  • ชมคลิปวิดีโอเพลง “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”
  • ชมวิดีทัศน์การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในงาน “วันรำลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ”
  • ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึก และ รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ติดเข็มกลัด ร.8 แก่ นายกรัฐมนตรี

จากนั้น ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำนายกรัฐมนตรีร่วมสาธิตและทดลองการใช้งานระบบเทเลเมดดิซีน (Telemedicine) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านทางโทรเวชกรรมโดยหุ่นยนต์คุณหมอ (stroke robot), การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องถึงบ้าน โดย Home Health Care Robot, อุปกรณ์ตรวจหาภาวะหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะชนิด atrial fibrillation โดยใช้มือจับ, หุ่นยนต์ช่วยในการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ และ คลินิกโทรเวชกรรม Teleconsultation & Teleneurology Clinic พร้อมทั้งชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ชั้น 18 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์