โรงพยาบาลสระบุรี ดูงาน Corporate Image & Brand Management โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี พญ.ปิยชนก ทศพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลสระบุรี และคณะ จำนวน 18 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง การบริหารจัดการด้านภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  , การสื่อสารและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ( Corporate Image & Brand Management ) รวมถึงยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.  ณ ห้อง 1219 (Teleconference)  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชมรูปแบบการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาทิ

  • งานแถลงข่าว “คลินิกเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ” ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  • สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ได้แก่ ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และป้ายโครงสร้างประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล
  • ร้านขายของที่ระลึก “ ฬ.จุฬา ” เป็นต้น
error: Content is protected !!