เปิด “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง”แห่งแรกในประเทศไทย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง”  โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและ Noninvasive โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง

สืบเนื่องจาก โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 4 ของคนไทย รองจาก โรคมะเร็ง, โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคปอด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงถึง 18,922 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 2 คนต่อชั่วโมง ซึ่งโรคหัวใจมีหลายประเภท 5 อันดับแรก ของคนไทย คือ โรคลิ้นหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาการจะแสดงออกมาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคหัวใจ ตั้งแต่ไม่มีอาการไปจนถึงอาการเหนื่อยหอบง่าย นอนราบแล้วอึดอัด จนต้องลุกขึ้นมานั่งช่วงกลางคืน เจ็บหน้าอก ใจสั่นเต้นเร็ว หรือเป็นลมหมดสติ และเสียชีวิตเฉียบพลัน โดยไม่มีอาการนำมาก่อน

สำหรับวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ จะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการใช้หูฟังเสียงหัวใจของแพทย์ ซึ่งเป็นวิธีการวินิจฉัยที่ดี แต่บ่อยครั้งอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจเพิ่มเติมทางด้านหัวใจหลายประเภท เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การตรวจวิ่งสายพาน (Stress Test) การตรวจทางภาพถ่ายรังสีแบบธรรมดา จนถึงการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (CT scan cardiac MRI) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ แต่การตรวจที่สำคัญมากที่สุด คือ การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง (Echocardiography)

การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo) เป็นการทำแบบสามมิติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งแพทย์โรคหัวใจในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ดังกล่าวยังมีน้อย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์โรคหัวใจ จึงร่วมกับบริษัท ฟิลิปส์ ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้และอบรมฯ ขึ้น เพื่อฝึกลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการตรวจวินิจฉัย และรองรับการฝึกอบรม โดยตั้งเป้าจะช่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยได้ปีละ 30 คน และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังรองรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งนำร่องไปแล้วกับประเทศอินโดนีเซีย และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็น 1 ใน 2 แห่งที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูงแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีความพิเศษสามารถตรวจผู้ป่วยจริงได้ด้วย เนื่องจากตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 ห้อง คือ

ห้องLive Echo scanning เป็นห้องสำหรับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ โดยเป็นการตรวจเพื่อดูหัวใจขณะเคลื่อนไหว บีบตัว และคลายตัว โดยใช้หลักการ Ultrasound ซึ่งเป็นคลื่นเสียงผ่านหน้าอกผู้ป่วยไปยังหัวใจ ทั้งนี้ ยังสามารถสร้างภาพ 3มิติ แบบ real time สามารถทำให้เห็นพยาธิสภาพของหัวใจอย่างละเอียด

ห้องหุ่นสอนการตรวจ สำหรับการเรียนการสอนให้กับแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ ได้ฝึกใช้เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง กับหุ่นจำลอง ก่อนไปปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย

ห้อง 3D workshop สำหรับการเรียนการสอน การทำภาพ 3 มิติ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และยังสามารถถ่ายทอดภาพจากห้อง Live Echo scanning มาได้อีกด้วย