งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 7”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 7” ไขข้อข้องใจสารพันปัญหาของมะเร็งเต้านมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

งานแถลงข่าว เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน”

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทีมพัฒนาหุ่นยนต์ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป แถลงข่าว เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน” ครั้งแรกในไทย

วันปิยมหาราช” ชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 15 (15th World Stroke Day)

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 15 (15th World Stroke Day) ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

กิจกรรมเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโลก หรือ World Thrombosis Day งานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้”

จัดกิจกรรมงานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้” VTE : Silent yet Preventable Threat เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้อง

โครงการอบรม “KCMH Heart Failure Clinic Preceptorship Program 2023” เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ

หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “KCMH Heart Failure Clinic Preceptorship Program 2023: Moving Forward to Enhance Quality of Care in Heart Failure

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารฯ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

จัดงาน “ร้อยดวงใจ…อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข จัดโดยกองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี จักรยาน สานฝัน ปันสุข”