คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี จัดแสดงดนตรีอังกะลุง

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ชั้น 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแสดงดนตรีอังกะลุง โดยสมาชิกชมรมคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจที่ร่าเริง แจ่มใส ซึ่งเป็นที่มาของการปลอดโรค ปลอดภัย มี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมชมการแสดง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โถงล่าง อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์