สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน บริจาค

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ( วตท.22 ) บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยชีวิต โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเสี่ยง รับมอบ ณ อาคารมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช