โครงการ Digital Social Innovation 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
Tel.02-661-7750 # 223,221,222
อีเมล์: tanya@absolutealliances.com ; info@absolutealliances.com
หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: www.digital-social-innovation.com
เฟซบุ๊ค: digital social innovation