สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Geriatric Nursing Course for Nurses

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ Temasek Foundation International and Tan Tock Seng Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TFI Geriatric Nursing Course for Nurses เพื่อศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล และการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิด พร้อมให้การต้อนรับ Ms Goh Jen Kit , Associate Director & Head ,Programme Management Temasek Foundation International และคณะ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์