สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 05.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงพระดำเนินนำขบวนตามเส้นทางระยะ 3.5 กิโลเมตร

โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย มี 2 ระยะ คือ 3.5 และ 10 กิโลเมตร รายได้นำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคทั่วประเทศ