สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. คุณเฉลิมพล วังวิทยา และ คุณวิไล วังวิทยา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย