จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

นางสาวละไม สุติเชวงกุล บริจาคเงินจำนวน 321,000 บาท สมทบทุนกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR ) ให้กับฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต