ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ดูงาน

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) น.ส.อุทุมพร ม่วงอยู่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ เยี่ยมชม Healthy Aging Clinic ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยสุขภาพดีครบวงจร , Advanced Geriatric Rehabilitation Clinic คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (การฟื้นฟูด้วยแขนหุ่นยนต์) ,ศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center ชมเกมส์ฝึกสมองที่ทันสมัยที่สุดแห่งเดียวในประเทศ , Parkinson Center  ศูนย์พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุด และ Dementia Day Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย