คณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อิทธพร ธนะเจริญ ประธานหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  และ พล.ต. นพ.พีระพล ปกป้อง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) นำคณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ซึ่งจัดโดยแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงานการบริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และงานบริการผู้สูงอายุ อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ปธพ.3) รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ (ปธพ. 6) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้  คณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ได้ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และร่วมสักการะพระพุทธฑีฆายุรมงคล ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นล่าง พร้อมเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานบริการสำคัญ ดังนี

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์    นำคณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) กลุ่มที่ 1 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 • ห้องฉุกเฉินครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • ฝ่ายรังสีวิทยา ที่มีเครื่องเอกซเรย์และเครื่องทางรังสีวิทยามากที่สุดในประเทศไทย ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • สถานที่ประกอบศาสนกิจ 3 ศาสนาแห่งเดียวในประเทศไทย ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร พร้อมสาธิต   Robot หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ ที่ทันสมัยที่สุด ชั้น 18 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • เยี่ยมชมห้องพักพระภิกษุอาพาธ และสักการะพระสมเด็จ ภปร ชั้น 28 โซน C และ เยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ห้องสูท (Bhumisiri Suite) โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย นำคณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) กลุ่มที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 • ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร และธนาคารเลือดที่ได้มาตรฐาน และใช้Tele car ในการส่งเลือด และศูนย์เครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • เยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรมประสาทที่มีระบบ Intraoperative MRI แบบ Triple Room แห่งแรกในอาเซียน ชั้น 7 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ผู้นำด้านการส่องกล้องฯ ระดับนานาชาติที่ให้บริการครบวงจร (บริการทางการแพทย์, วิจัยและนวัตกรรม, การเรียนการสอน) ชั้น 10 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ (FMU) ระบบควบคุมความปลอดภัย (CCTV มากกว่า1,000 จอ) การทำความสะอาดตามมาตรฐาน JCI, การบริหารงานระบบ Logistic ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศ.พญ.นิจศรี ขาญณรงค์ นำคณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) กลุ่มที่ 3 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 • เยี่ยมชมคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการครบวงจร ชั้น 4 อาคาร ส.ธ.
 • คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (การฟื้นฟูด้วยแขนหุ่นยนต์)    ชั้น 6 อาคาร ส.ธ.
 • เยี่ยมชมศูนย์ฝึกสมอง Cognitive  fitness Center  ชมเกมส์ฝึกสมองที่ทันสมัยที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย ชั้น 7 อาคาร ส.ธ.
 • Dementia Day Center ศูนย์ทางภาวะสมองเสื่อม ชั้น 15 อาคาร ส.ธ.
 • เยี่ยมชมศูนย์พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุด ชั้น 12 อาคาร ส.ธ.