ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแนวคิด Precise and Personalize Medicine และการเชื่อมโยงสู่ระบบบริการสุขภาพระดับชาติ ระดับองค์กร และวิชาชีพ การพยาบาล โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์สองพระราชา จากปรัชญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง “Precision medicine : The Future of Healthcare” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์