งานเสวนา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 6 “เลือกกินอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อทางเดินอาหาร”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนา เรื่อง ” เลือกกินอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อทางเดินอาหาร ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และดูแลสุขภาพของตนเอง มี รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการเสวนา และ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าหน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์