การบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก World Hearing day

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ ฝ่าย โสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการบรรยายให้ความรู้ประชาชนแบบhybrid (online-onsite) เรื่อง Safe listening เนื่องในวันการได้ยินโลก World Hearing day ณ อาคาร ภปร ชั้น 10 .พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ ร่วมทดสอบการได้ยินด้วยตนเองผ่าน application .โดย application ตรวจการได้ยินนี้เป็นความร่วมมือวิจัยของทางจุฬาลงกรณ์กับมหาวิทยาลัยแห่งกรุงลอนดอน ด้วยทุนสนับสนุน Newton ของ สวทช และ Royal Academy of Engineering