ศูนย์นิทราเวช

 

 บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีกความผิดปกติจากการนอนหลับ

การนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาการผิดปกติจากการนอน อาจส่งผลกระทบถึงการทำงาน การตอบสนองต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิตอีกด้วย

ก่อตั้ง ‘ชมรมรักษ์การนอน’ ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก่อตั้งขึ้นโดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ เพื่อให้สามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นและภาวะนอนกรน
  • อาการง่วงนอนผิดปกติเวลากลางวัน
  • โรคนอนไม่หลับ
  • ละเมอ ฝันร้าย
  • ปัสสาวะรดที่นอนขณะหลับ

 

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์นิทราเวชได้เปิดคลินิคตรวจผู้ป่วยนอก “คลินิคโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ” โดยให้บริการตรวจการนอนหลับ (Polysom- nography) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งศูนย์นิทราเวชแห่งนี้มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการนอนหลับ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจเพื่อนำไปใช้งานในฝ่ายรักษาพยาบาล ส่งผลให้แพทย์สามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลอีกด้วย

 

ก่อตั้ง “ชมรมรักษ์การนอน” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ หมั่นสังเกตความผิดปกติของคนใกล้ชิด และรักษาการนอนให้มีคุณภาพสูงสุด

 

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังจัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการนอนหลับ และก่อตั้ง “ชมรมรักษ์การนอน” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ หมั่นสังเกตความผิดปกติของคนใกล้ชิด และรักษาการนอนให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อเป้าหมายในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการ  การวิจัยด้านความผิดปกติทางการนอนหลับ ให้เป็นแหล่งการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป 

 


ศูนย์นิทราเวช
อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 5
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 94037-8
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์นิทราเวช

Pin It on Pinterest