คลินิกทั่วไป

คลินิกทั่วไป เป็นคลินิกที่ให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.  โดยแบ่งเป็น คลินิกทั่วไป คลินิกศัลยกรรม และคลินิกเฉพาะทาง โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

 

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

อาคาร ภปร ชั้น รับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

 1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป รับผู้ป่วยบัตรเก่า บัตรใหม่ บัตรนัด และผู้ป่วยส่งจากแผนกอื่น
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 2. คลินิกโรคหัวใจ รับผู้ป่วยโรคหัวใจมีบัตรนัด
  วันและเวลาให้บริการ: อังคาร และ พฤหัสบดี (บ่าย) เวลา 08.00-16.00 น.
 3. คลินิกโรคทางเดินอาหาร รับผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารมีบัตรนัด
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ (บ่าย) เวลา 08.00-16.00 น.
 4. คลินิกเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ รับผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
  วันและเวลาให้บริการ: พฤหัสบดีที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00-16.00 น.
 5. คลินิกเมตาบอลิคอายุรกรรม รับผู้ป่วยทางเมตาบอลิคมีบัตรนัด
  วันและเวลาให้บริการ: พฤหัสบดี (บ่าย) เวลา 08.00-16.00 น.
 6. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ รับผู้ป่วยมีบัตรนัด
  วันและเวลาให้บริการ: พุธ (บ่าย) เวลา 08.00-16.00 น.
 7. คลินิกโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 8. คลินิกโรคท้องผูก

คลินิกผิวหนัง อาคาร ภปร ชั้น 14 ตรวจโรคผิวหนังทั่วไป โรคผิวหนังเรื้อรัง ห้องตรวจโรคปอด ห้องตรวจโรคติดเชื้อและห้องตรวจเลเซอร์  *ค่าบริการคลินิกเลเซอร์ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ทุกกรณี

ตรวจโรคกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร ภปร ชั้น 5 ห้องตรวจกระดูกและข้อทั่วไป ห้องตรวจกระดูกและข้อเด็ก ห้องตรวจโรคทางมือ ห้องตรวจโรคข้อเทียม คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับเฉพาะผู้ป่วยมีนัดหรือหน่วยอื่นส่งตรวจ และคลินิกเท้าเบาหวาน รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัด
*ผู้ป่วยเร่งด่วน กรณีมีปัญหาจากการใส่เฝือก เช่น เฝือกคับ ปลายอวัยวะบวม ซีด สามารถติดต่อได้เช่นกัน*

 

 

คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง

อาคาร ภปร ชั้น 6

ผู้ป่วยทั่วไป

 1. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ผู้ป่วยชายและหญิง อายุ มากกว่า 15 ปี
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08-16.00 น.
 2. คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และคลินิกทวารเทียม
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08-12.00 น.
 3. คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน อายุ 19-65 ปี น้ำหนัก มากกว่า 100kg หรือ BMI มากกว่า 35 ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย และถือบัตรขอทำนัดที่ อาคาร ภปร ชั้น 6 โดยไม่ต้องผ่านหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ เวลา 08-12.00 น.
 4. คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (ทำนัดคลินิกแก้ไขความพิการใบหน้า)
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ และ พุธ เวลา 08-12.00 น.

เฉพาะผู้ป่วยนัด

 1. ศัลยศาสตร์บาดเจ็บ
  วันและเวลาให้บริการ: พฤหัสบดี เวลา 08-16.00 น.
 2. ห้องส่องกล้อง
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ และ พุธ เวลา 08-12.00 น.
 3. คลินิกศัลยศาสตร์เต้านม และคลินิกศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  วันและเวลาให้บริการ: พฤหัสบดี เวลา 08-12.00 น.
 4. คลินิกศัลยกรรมประสาท
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08-12.00 น.
 5. คลินิกศัลยกรรมทรวงอกและหัว ใจ
  วันและเวลาให้บริการ: อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 08-12.00 น.
 6. คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ห้องส่องกล้อง ยูโรพลศาสตร์และศูนย์สลายนิ่ว
  วันและเวลาให้บริการ: จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08-12.00 น.
 7. การตรวจการทำงานของเส้นประสาทอุ้งเชิงกราน
  วันและเวลาให้บริการ: พุธ เวลา 08-16.00 น.
 8. คลินิกทางเดินปัสสาวะเด็ก
  วันและเวลาให้บริการ: อังคาร เวลา 08-16.00 น.
 9. คลินิกพ่อมีบุตรยาก (และความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) ทำนัดล่วงหน้าได้ทุกวัน
  วันและเวลาให้บริการ: พฤหัสบดี เวลา 08-16.00 น.

 

คลินิกเฉพาะทาง

นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว อาคาร ภปร ชั้น 7

 1. คลินิกนรีเวชกรรม โรคทางนรีเวชกรรม สตรีหลังคลอดบุตร 2 สัปดาห์มีโรคแทรกซ้อน สตรีมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหมดประจำเดือน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีมีครรภ์ป่วยเป็นโรคอันตรายต่อตนเองหรือบุตรและจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์
 2. คลินิกเฉพาะทาง คลินิกส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก คลินิกโรคมะเร็งสตรี คลินิกครรภ์ไข่ปลาอุก และคลินิกวัยหมดประจำเดือน
 3. คลินิกวางแผนครอบครัว

ฝากครรภ์ อาคาร ภปร ชั้น 8 คลินิกฝากครรภ์ คลินิกมีบุตรยาก ห้องตรวจหัวใจทารกในครรภ์ คลินิกปรึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง คลินิกโรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

กุมารเวชกรรม อาคาร ภปร ชั้น 9 ผู้ป่วยเด็กมีปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ แรกเกิด – 15 ปี อายุรกรรมและศัลยกรรม ผู้ป่วยมีจดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น ตรวจโรคเฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิก อาคาร ภปร ชั้น 10 โรค หู คอ จมูก ไซนัส ภูมิแพ้ โสตประสาท (ความผิดปกติของหูชั้นในเกี่ยวกับอวัยวะควบคุมการทรงตัว) คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คลินิกความผิดปกติของการนอนหลับ คลินิกนอนกรน คลินิกฝังเข็มและบำบัดความเจ็บปวด คลินิกตรวจการได้ยิน คลินิกฝึกพูด

จักษุกรรม อาคาร ภปร ชั้น 11 ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาหรือตรวจสุขภาพตา ตัดแว่นและ LASIK

จิตเวชผู้ใหญ่และเด็ก อาคาร ภปร ชั้น 12 ผู้ป่วยนัดล่วงหน้า ผู้ป่วยเก่าที่มีปัญหาทางจิตเวชก่อนถึงวันนัดหรือยาหมด ผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า บุหรี่ สารเสพติด ผู้ป่วยใหม่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีอาการวิตกกังวล ปัญหาครอบครัว การเรียน หรืออาการทางจิตเวชชัดเจน หูแว่ว ประสาทหลอน เป็นต้น