รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้านสังกัดมหาวิทยาลัย จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล ในโอกาสที่ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ รางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย มอบให้ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารโรงพยาบาล และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนPin It on Pinterest