ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธาน ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์