สมทบทุนเพื่อเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. คุณภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล บริจาคเงินจำนวน 78,888 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต