เปิดกิจกรรม IC Day 2023

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC) จัดกิจกรรม IC Day 2023 ให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน

กิจกรรมวันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม วันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล”

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “Advances in Cardiac Nursing”

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Advances in Cardiac Nursing”

งานแถลงข่าว เปิดตัวกองทุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ“ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม : Thank you for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายสวัสดิการสังคม แถลงข่าวเปิดตัวกองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคของเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ กับงาน “Thank You for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม”

เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “วันแม่แห่งชาติ”

โครงการตรวจสุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ

งานมหกรรมคุณภาพการป้องกันและการจัดการภาวะ Burnout Syndrome

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “จัดการอบรม Burnout Syndrome”

คณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 “Next Step After A-HA : Safety Excellence Self-care”

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อาจารย์และนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare and Fukuoka International Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย