โครงการสร้างเสริมสุขภาพ Chula Perfect Health

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง ” จิตแจ่มใส กายแข็งแรง ” (ภายใต้โครงการ Chula Perfect Health ) ประจำปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง ” สุขภาพดีแบบทำได้จริงและยั่งยืน เรื่อง การออกกำลังกาย /เรื่อง โภชนาการ โดยมี คุณภูริ หัสดินทร์ เทรนเนอร์ฟิตเนส และเจ้าของเพจ Facebook “Chef Rock” และคุณเกวลิน แกรนท์ นักกีฬาเพาะกาย และฟิตเนส ประเภทโมเดล ฟิสิกส์ เป็นวิทยากร