แข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2561 ณ สนามเปตอง สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬากาชาดเกมส์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสภากาชาดไทยเกิดความรักความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ช่วยลดความเครียด วิตก กังวล และทำให้เกิดความผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน