สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชน โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2563 จากนั้น ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

“ ขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานมาด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่ว  ๆ ไป ขอให้บุญกุศลที่ทำร่วมกันมาวันนี้ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ในปีใหม่ และสืบต่อ  ๆ ไปด้วยในอนาคต ”