โครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยไม่คิดมูลค่า ในวันเสาร์ที่  5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ และให้บริการตรวจสุขภาพ สมรรถภาพร่างกายในเบื้องต้นกับประชาชนทั่วไป อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจภายในสตรีและมะเร็งปากมดลูก, ตรวจหู, ตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูน, ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก สำหรับชายสูงอายุ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 150 ท่าน) เป็นต้น รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากร้าน ฬ.จุฬา เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ